BRONZ SPONSORLUK

Bronz sponsorluk (aynı sektörden olmamak kaydı ile) yalnızca 5 kuruma verilecek olan Ana Sponsorluk imkanıdır.


Medya İmkanları

• ‘Tasarım ve Teknoloji Festivalinin Bronz Sponsorudur’ ibaresinin 1 ay boyunca yazılı ve görsel medyada kullanım hakkı,

• Yazılı ve görsel basına verilecek tüm ilanlarda ‘Bronz Sponsor’ logo/kurum adı kullanımı,

• Festival web sitesinde logo kullanımı ve linkle tanıtım olanağı.


Baskı Malzemeleri

• Festival kayıt broşürü, festival programı el ilanları,

• Festivalin tüm resmi yayınlarında ‘Bronz Sponsor’ logo kullanımı,

• Festival çerçevesinde düzenlenecek etkenliklerde ‘Bronz Sponsor’ logo kullanımı,

• Yazılı basın ilanlarında logo kullanımı.


Mekan Giydirilmesi

• Festivalin yapıldığı Uşak ilinde dış mekanlara asılacak her türlü branding, ilan, reklam, afişte ‘Bronz Sponsor’ logo kullanımı,

• Outdoor ilanlarda firma adı kullanımı.


Festival Programı Çerçevesinde

• Festivalin devlet ve il protokolünün de katılacağı, açılış ve kapanış seramonilerinde ‘Bronz Sponsor Kuruluş’ olarak duyurulma imkanı,

1. Tasarım ve Teknoloji Festivali’nin Bronz Sponsorluk bedeli

10.000 TL